درآمدی بر مسأله نقض یا عدم اجرای قانون اساسی
38 بازدید
محل نشر: حقوق اساسی » زمستان 1383 - شماره 3 »(16 صفحه - از 309 تا 324)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی